CEO moet zich actiever bemoeien met analytics in de organisatie

Geen reacties
Tags: ,
Posted 20 okt 2016 in nieuws

Hoewel bedrijven steeds vaker analytics opnemen in de bedrijfsvoering leiden bijbehorende projecten niet altijd tot de gehoopte uitkomsten. De reden: de projecten zorgen voor spanningen op managementniveau. CEO’s spelen hier echter onvoldoende op in.

Tot die conclusie komen drie experts van EY, waaronder Chief Analytics Officer Chris Mazzei, in publicaties op Harvard Business Review. Zij bekeken hoe 36 grote organisaties in acht branches de afgelopen jaren zijn omgegaan met de aanwezigheid en implementatie van analytics. Hieruit blijkt volgens hen dat in minder dan de helft van de gevallen de beoogde ROI-doelstellingen zijn behaald. De analyse: nieuwe projecten waarin data en analytics een grote rol spelen zorgen voor spanningen op managementniveau met tegenwerking tot gevolg.

De analisten hebben gekeken naar de cijfers – winst en groei – van de bedrijven ten opzichte van concurrenten. Daarnaast zijn interviews gehouden met niet direct betrokkenen zoals de CFO’s. En dat leverde nogal onverwachtse resultaten op, schrijven de drie. Slechts één op de drie organisaties behaalde de op langere termijn gestelde doelen. Innovatie op basis van analytics was een stuk ingewikkelder dan menig manager had verwacht.

Omdat er binnen de traditionele organisatiestructuur geen ‘eigenaar’ of eindverantwoordelijke is voor het thema analytics, strijden vaak meerdere leidinggevenden om die invloedrijke positie. Met uitzondering van diegene die budget en talent binnenhaalt, heeft iedere manager vervolgens het gevoel dat zijn werk onder de loep wordt genomen. Men is bang jarenlang inefficiënt te hebben gewerkt of innovaties over het hoofd te hebben gezien. De vraag waarvoor vervolgens wordt gevreesd is of diegene wel geschikt is om leiding te geven in een snel veranderende, disruptieve, omgeving.

Signalen die volgens de analisten wijzen op problemen: frustratie onder de uitvoerenden; meer dan de helft van de topmanagers zegt ten minste twee jaar achter te lopen in de toepassing van analytics; bij veel bedrijven met een Chief Analytics Officer (zoals verzekeraars) wordt deze persoon bijzonder snel vervangen.

Wat kan een CEO doen?

In veel van de praktijkgevallen blijkt met name de CEO zich onvoldoende bewust van de beschreven interne dynamiek. Die ziet vooral de voordelen van analytics.

Zeker wanneer een eindverantwoordelijke wordt aangesteld voor data of analytics, kunnen anderen zich bedreigd voelen en het gebruik van analytics blokkeren. CEO’s zullen moeten anticiperen op de beschreven reactie door openlijk te praten over de komst van analytics en wat die betekent voor het bedrijf. Het is belangrijk te bespreken welke verandering en kennis hiervoor nodig zijn.

Het ligt erg voor de hand om bij de aanstelling van die persoon te zoeken naar een technisch onderlegd individu. Hoewel dat een belangrijk uitgangspunt is, moet iemand ook over drie belangrijke kwaliteiten beschikken: diegene moet kunnen samenwerken en zijn plannen kunnen afstemmen op de huidige praktijk, hij of zij moet een visie hebben over analytics en de toekomst van het bedrijf en tot slot voor een cultuur zorgen waarin data gebruikt mogen worden om te experimenteren.

Aan de CEO vervolgens de taak om vast te stellen waar men in de organisatie te krampachtig vasthoudt aan bestaande denkbeelden. De verantwoordelijke daarvoor moet uiteindelijk inzien dat innovatie het streven is. Experimenteren moet daarom intern worden beloond. Wat de analisten vooral willen benadrukken is dat de CEO er niet mee wegkomt dit alles te delegeren. Hij heeft een veel directere invloed op de succesvolle implementatie dan geregeld wordt aangenomen.

Foto: vonderauvisuals (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment