Niet elke regio automatisch Silicon Valley

Geen reacties
Tags: ,
Posted 18 okt 2016 in nieuws

Niet elke regio wordt automatisch een Silicon Valley. Ook al zorgt samenwerking voor snellere en efficiëntere innovatie, de praktijk is vaak weerbarstig. Dat zegt promovendus Ward Ooms van de Open Universiteit.

Een innovatieproces is vaak lastig te managen. Onder meer door de complexiteit van de benodigde kennis, de mate van onzekerheid over haalbaarheid en slagingskansen en de bijbehorende risico’s, en de noodzaak van tijdige complementaire innovaties.

Veel bedrijven kiezen daarom voor meer open innovatiestrategieën waarbij zij andere partijen betrekken. Ook universiteiten en onderzoeksinstellingen zoeken meer actief contact met hun economische en sociaal-maatschappelijke omgeving, bijvoorbeeld in industriële clusters. Dit wordt aangemoedigd door innovatiebeleid op regionaal, nationaal en Europees niveau.

Ooms bestudeerde drie Nederlandse industriële clusters.  Stilstand, uiteenlopende belangen, animositeit en twijfel over het werkelijk aangaan van samenwerking stonden een succesvolle samenwerking soms in de weg.

Clusters ontstaan vaak op basis van geografische nabijheid, sociale nabijheid of organisatorische nabijheid van samenwerkingspartners. Maar deze vormen van nabijheid vormen geen garantie voor succes.

Op 21 oktober 2016 verdedigt Ooms zijn proefschrift ‘Innovation through collaboration: challenging the assumptions’ bij de Open Universiteit.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment