Boek krijgt een nieuwe definitie in de wet

Geen reacties
Tags: ,
Posted 29 jul 2016 in nieuws

De Nederlandse wetgever heeft het begrip ‘boek’ aangepast nu er steeds meer elektronische varianten komen.

De modernisering van het begrip boek heeft tot doel om blijvende combinaties van papieren boeken en daaraan gerelateerde elektronische diensten, zoals e-boeken of apps mogelijk te maken. Dergelijke combinaties vallen nu onder de definitie van het begrip boek (pdf)

Onder het begrip elektronische dienst vallen de lees- en luisterversie van het boek, maar ook gebruiksapps of links naar audiovisuele informatie.

Deze informatie kan op verschillende wijze toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld door een downloadcode of een toekomstig equivalent hiervan. Voorwaarde is dat de elektronische dienst inhoudelijk nauw gerelateerd is aan het boek en het boek het hoofdproduct vormt.

Het fysieke boek blijft het hoofdproduct zolang de elektronische dienst niet meer bevat dan een weergave van de inhoud van het boek door middel van tekst of geluid of indien de elektronische dienst het papieren boek ondersteunt door de inhoud te verrijken en de belevingswaarde te vergroten. Een voorbeeld is een boek vergezeld van een elektronische dienst met muziekfragmenten die in het desbetreffende boek een rol spelen. Een voorbeeld van een niet toegestane combinatie is een boek vergezeld van een downloadcode die toegang geeft tot een op het boek gebaseerde film. Het boek kan ten aanzien van een verfilming niet langer als hoofdproduct worden beschouwd.

In beginsel is het mogelijk meerdere elektronische diensten toe te voegen, mits het papieren boek het hoofdproduct blijft.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment