Topbloemen diep door het stof in AdWords conflict

Geen reacties
Tags: , , ,
Posted 21 jul 2016 in nieuws

Concurrenten mogen geen structureel misbruik maken van de merknaam bij Google AdWords. Dat heeft de Rechtbank Den Haag woensdag bepaald in een zaak tussen Fleurop en concurrent Topbloemen.

Topbloemen exploiteert, net als Fleurop, een netwerk voor bloemenbezorging en adverteert veel op Google. Als een van de sleutelwoorden werd de naam fleurop gebruikt. Die verschijnt weliswaar niet in de advertentietekst, maar consumenten kunnen door het intikken van het woord fleurop theoretisch bij een concurrent uitkomen.

Uit het vonnis (nog niet via rechtspraak.nl vrijgegeven, maar in handen van Emerce) blijkt dat de zaak dateert van 2011. Zowel toen als in februari 2015 heeft Topbloemen reeds onthoudingsverklaringen ondertekend.

Maar Fleurop nam daarmee geen genoegen. In de rechtbank is bijvoorbeeld een schadebedrag van 244.652 euro plus rente geëist, en de bloemenketen wil ook nog de met de advertenties behaalde nettowinst.

De rechtbank verwijst in zijn vonnis naar het zogenoemde Interflora-arrest. Daarbij ging het om een bloemenbezorgnetwerk van Marks & Spencer dat gebruik maakte van het woord interflora (een concurrent) bij AdWords.

De rechtbank vindt dat de consument uit de advertenties niet kan afleiden dat Topbloemen geen deel uitmaakt van het fleuropnetwerk, maar juist een concurrent is. Het publiek kan makkelijk veronderstellen dat de advertentie die verschijnt in de zoekresultaten van Google na het intoetsen van de zoekterm fleurop van een bij het netwerk van Fleurop aangesloten bloemenwinkel is.

Een aantal eisen van Fleurop is niettemin van tafel geveegd. Fleurop kan bijvoorbeeld geen beroep doen op contractuele boetes die Topbloemen zou hebben verbeurd.

De rechtbank ziet ook geen grond voor toewijzing van het gevorderde bevel om  overeenkomsten met zoekmachines te beëindigen of zoekmachines aan te schrijven met de vraag hun bestanden te schonen en te verversen.

Maar Topbloemen moet wel de volledige conversiegegevens overleggen, zoals het aantal doorklikken die hebben geleid tot een (directe of indirecte) koop of betaling.

Ook de behaalde nettowinst moet worden uitgekeerd en hoewel het schadebedrag als zodanig ‘onvoldoende is onderbouwd’, moeten beide partijen ook hierover rond de tafel.

‘Derden mogen niet op onze naam meeliften, dat maakt het zoeken voor de consument erg onduidelijk’, vindt Jeroen de Zwart, algemeen directeur van Fleurop. ‘We kunnen de naam Fleurop overal beschermen. Echter op internet was ons merk tot nu vogelvrij.’Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment