Het beste resultaat uit je display campagne: van opbouw tot optimalisatie

Geen reacties
Tags: , , , , , ,
Posted 20 jul 2016 in nieuws

Zoals bij elk campagnetype is de inrichting van de Google display campagne cruciaal voor de prestaties. Het displaynetwerk van Google is groot en kent meerdere targetingmethodes en advertentie-indelingen. Wat levert het meeste resultaat op? Er is maar een manier om daar achter te komen en dat is door het te testen.

Het display netwerk van Google is een netwerk van miljoenen websites, applicaties en video’s waar Google advertentieruimte beschikbaar heeft. In het display netwerk kun je adverteren met beeld- en tekstadvertenties. Een groot voordeel hiervan is dat je je product of dienst door middel van beeld aantrekkelijk kunt maken en je kunt je doelgroep in verschillende fases van hun koopproces bereiken. Daarnaast is het erg interessant voor bedrijven die zich richten op een nichemarkt.

Het volume van nicheproduct of dienst gerelateerde zoekopdrachten is relatief laag. Je kunt je doelgroep dan bereiken door te adverteren op websites, applicaties en video’s die over jouw nicheproduct of dienst gaan.

Het kiezen van targetingmethodes

Voor het kiezen van de targetingmethodes die aansluiten bij je product of dienst kun je de display planner gebruiken. De display planner is een tool binnen Google AdWords die laat zien welke zoekwoorden, plaatsingen, onderwerpen, interesses en plaatsingen het beste aansluiten bij je product of dienst. Daarnaast zie je ook de demografische gegevens van de gebruikers, kosten per klik of duizend vertoningen en netwerkvoorraad (potentie in cookies en vertoningen) per targetingmethode. Vanuit de suggesties die je krijgt van de displayplanner kun je een selectie maken van de targetingmethodes die jij het meest interessant vindt op basis van de demografische gegevens van de gebruikers, kosten per klik of duizend vertoningen en netwerkvoorraad (potentie in cookies en vertoningen).

Schermafbeelding 2016-07-15 om 13.43.48

De targetingsuggesties van de display planner op basis van ‘Reclame en Marketing’

De targetingmethodes stel je op advertentiegroepniveau in. Het is mogelijk om meerdere targetingmethodes per advertentiegroep toe te voegen. Wanneer je een onderwerp of interesse target is mijn advies om dit altijd te combineren met zoekwoord targeting. Zo is je targeting specifieker en voorkom je dat je advertentie vertoond wordt op irrelevante plaatsen in het display netwerk.

Schermafbeelding 2016-07-15 om 13.57.49

Het toevoegen van meerdere targetingmethodes per advertentiegroep

Het kiezen van advertentie-indelingen

In het display netwerk van Google AdWords kun je met banners, video’s en tekstadvertenties adverteren. Omdat van te voren nog niet te zeggen is welke advertentie indeling het beste presteert, is het van belang dat je van zoveel mogelijk advertentie-indelingen gebruik maakt. Zo kun je in het optimalisatieproces concluderen welke advertentie-indeling het beste presteert en loop je geen mogelijke prestaties mis.

Dagbudgetten stel je binnen Google AdWords op campagneniveau in. Vanwege de grootte van het display netwerk kun je er vanuit gaan dat het dagbudget wat je instelt voor een display campagne, op gaat. Daarom is het belangrijk dat je zoveel mogelijk advertentie-indelingen en targetingmethodes opsplitst in verschillende campagnes. Zo krijgt elke targetingmethode en advertentie-indeling een gelijke kans op het behalen van prestaties en voorkom je dat één specifieke targetin methode of advertentie-indeling het budget op maakt. Als één specifieke targetingmethode of advertentie-indeling het budget opmaakt loop je prestaties mis die een andere targetingmethode of advertentie-indeling had kunnen behalen.

Het scheiden van advertentie-indelingen

Per website, applicatie en video is het verschillend waar en of een beeld- of tekstadvertentie vertoond wordt. Om te kunnen concluderen hoe een tekstadvertentie presteert ten opzichte van een beeldadvertentie in het display netwerk, is het van belang om deze op campagneniveau van elkaar te scheiden. Zo kun je beide advertentie-indelingen een gelijk budget geven om vervolgens te kunnen concluderen hoe ze gepresteerd hebben op basis van het uitgegeven budget.

Het scheiden van targetingmethodes

De netwerkvoorraad verschilt per targetingmethode. Op het moment dat je bijvoorbeeld een onderwerp in dezelfde campagne plaatst als één specifieke plaatsing, kan het zijn dat het budget grotendeels opgaat aan het onderwerp. Hierdoor krijgt de plaatsing weinig tot geen budget, waardoor het niet optimaal kan presteren. Door de targetingmethodes van elkaar te scheiden op campagneniveau, wordt er op elke targetingmethode volledig geadverteerd. Hierdoor heb je volledige data over de prestaties per targetingmethode.

Schermafbeelding 2016-07-15 om 14.35.16

Onderverdeling van verschillende targetingmethodes op campagne niveau

Het inrichten van de display campagne

Wanneer er verschillende onderwerpen, interesses of doelgroepen zijn die je wilt targeten, dan kun je deze onderverdelen in de onderliggende advertentiegroepen van de campagne die je per targetingmethode aanmaakt. Het is dan ook van belang dat je elk onderwerp, interesse of plaatsing toewijst aan een aparte advertentiegroep.

Bij een display campagne kun je namelijk bodaanpassingen doen op advertentiegroepniveau. Mocht één specifiek onderwerp beter presteren dan een ander onderwerp, dan kun je, doordat je de onderwerpen op advertentiegroep niveau hebt onderverdeeld, een bodverhoging doen op het beter presterende onderwerp. Daarnaast is het zo dat als je bijvoorbeeld verschillende twee onderwerpen in een advertentiegroep plaatst, je advertentie alleen vertoond wordt op plaatsen in het display netwerk die beide onderwerpen hebben. Het gevolg hiervan is dat je te specifiek zou kunnen targeten en hierdoor potentiële klanten misloopt.

Verschillende advertenties testen

Bij een display campagne is het van zeer groot belang dat je met verschillende advertentievarianten experimenteert. Bij beeldadvertenties zijn er namelijk veel verschillende factoren die invloed uitoefenen op de keus van een gebruiker om wel of niet op je advertentie te klikken. Denk hierbij aan de invloed van kleuren, teksten, buttons en afbeeldingen. Om een statistische conclusie te kunnen trekken over wat voor advertentie het beste presteert kun je bijvoorbeeld adverteren met twee verschillende beeldadvertenties per formaat. In het optimalisatieproces zal blijken welke advertentievariant het beste presteert. 

Plaatsingen toevoegen en uitsluiten

Vanaf het moment dat de display campagne actief is, zal je advertentie vertoond worden op websites, applicaties of video’s. De specifieke website, applicatie of video waarop jouw advertentie vertoond is, heet de ‘plaatsing’. Prestaties van een campagne zijn per plaatsing te zien. Het is dan ook van belang dat hier regelmatig naar gekeken wordt.

Wanneer een plaatsing niet voldoende presteert, kun je deze plaatsing uitsluiten, zo kan er meer budget vanuit de campagne gebruikt worden op goed presterende plaatsingen. Als een plaatsing goed presteert, kun je deze in een aparte advertentiegroep onder een andere campagne plaatsen. Zo krijgen de goed presterende plaatsingen een eigen budget en kun je de advertenties afstemmen op de specifieke plaatsing, waardoor je nog meer resultaat kunt halen uit deze plaatsingen.

Schermafbeelding 2016-07-15 om 15.44.46

Goed presterende plaatsingen kunnen toegevoegd worden in een aparte advertentiegroep onder een andere campagne

Optimaliseren met view through conversies

View through conversies bieden data over de bijdrage die een display advertentie levert in het behalen van conversies. Wanneer een gebruiker je advertentie heeft gezien in het display netwerk, er geen interactie mee heeft en vervolgens een conversie oplevert, wordt dit gezien als een view through conversie. De display advertentie heeft in deze situatie deel uitgemaakt van het conversiepad. Door bij het optimaliseren ook te kijken naar de view through conversies die een campagne heeft opgeleverd, kun je accuraat beslissen of een campagne voldoende presteert.

View through conversies kunnen je onder andere ondersteunen bij het maken van de volgende keuzes:

  • de keus of je een website toevoegt als plaatsing of uitsluit

Schermafbeelding 2016-07-15 om 16.01.04

  • welke advertentie actief blijft of gepauzeerd wordt

Schermafbeelding 2016-07-15 om 16.20.02 (1)

  • welke targetingmethodes goed of slecht presteren

Schermafbeelding 2016-07-15 om 16.20.02

Door middel van de bovenstaande stappen kun je je display campagne inzetten en er vanuit gaan dat je campagnebudget op de meeste efficiënte manier uitgegeven wordt!Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment