Sociale huurwoning voorlopig niet bij Airbnb

Geen reacties
Posted 14 jul 2016 in nieuws

Sociale huurwoningen zullen voorlopig niet via Airbnb kunnen worden verhuurd. Dat zegt minister Blok voor Wonen en Rijksdienst op vragen van de leden Bashir en Gesthuizen ( SP).

Begin juni suggereerde de Amsterdamse burgemeester Van der Laan, dat ook sociale huurwoningen in aanmerking moeten komen voor Airbnb. Hij verwacht dat het verbod op vakantieverhuur voor een sociale woning ‘ter discussie komt te staan.’

Volgens de minister ligt het niet in de rede om deze woningen voor toeristische verhuurdoeleinden in te zetten. In vrijwel alle gevallen is onderverhuur in huurovereenkomsten van woningcorporaties verboden, behoudens goedkeuring van de corporatie. Bij de corporaties is er momenteel onvoldoende draagvlak om toeristische verhuur in sociale huurwoningen toe te staan.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment