Enorme weerstand tegen commercieel gebruik betaalgegevens

Geen reacties
Tags: ,
Posted 23 nov 2015 in nieuws

De meerderheid van de Nederlanders wil niet dat banken hun betaalgegevens gebruiken voor commerciële doelen. Dat blijkt uit een onderzoek het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). De afwijzing is massaal: 98 procent is tegen de verkoop van betaalgegevens.

De verwachtingen van Nederlanders ten aanzien van het gebruik van betaalgegevens door banken zijn volgens het onderzoek (pdf) echter nogal diffuus. Van de Nederlanders geeft 45 procent aan niet te weten voor welke doelen banken betaalgegevens gebruiken. De overige 55 procent verwacht dat banken betaalgegevens gebruiken om betalingen uit te kunnen voeren en om gegevens en het saldo te controleren. Ook per situatie zijn Nederlanders niet eenduidig over het gebruik van betaalgegevens.

De mate van acceptatie stijgt indien banken de regie bij de consument leggen. Nederlanders die het gebruik van betaalgegevens (in verschillende situaties) door banken niet acceptabel vinden, noemen het vaakst als gebruiksvoorwaarde dat de bank hen persoonlijk om toestemming moet vragen. Dit geldt voor het gebruik van betaalgegevens voor het toetsen van de kredietwaardigheid, het verbeteren van de dienstverlening, het ontdekken van trends, het nakomen van wettelijke verplichtingen en advisering.

Wanneer het gaat om het gebruik van betaalgegevens voor het gericht aanbieden van producten of het doorgeven of doorverkopen van betaalgegevens, is de groep Nederlanders die onder geen enkele voorwaarde wil dat de bank de betaalgegevens gebruikt groter dan de groep die aangeeft dat de bank de betaalgegevens mag gebruiken indien om toestemming wordt gevraagd. Wanneer de grens van acceptatie overschreden wordt, komt dit vooral onder de aandacht van banken: Nederlanders die het gebruik van betaalgegevens door banken niet acceptabel vinden, geven aan dat zij vooral contact zouden opnemen met hun bank als die hun betaalgegevens in deze onacceptabele situatie zou gebruiken.

Consumenten vinden het gebruik van betaalgegevens voor wettelijke verplichtingen of zorgplicht wel acceptabel.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment