Vertrouwen in offline reclamevormen nog steeds groot

Geen reacties
Tags: , , , , , ,
Posted 30 sep 2015 in nieuws

Ondanks de aanhoudende mediafragmentatie heeft de wildgroei aan onlinevormen het vertrouwen in traditionele (offline) betaalde kanalen niet aangetast. De tv, kranten en tijdschriften blijven vertrouwde reclamevormen, volgens het vandaag verschenen Nielsen Global Trust in Advertising Report. Achtenveertig procent van de Nederlandse respondenten zegt volledig of enigszins te vertrouwen op tv-reclames.

Het vertrouwen in reclame op websites van merken nam in 2015 met zes procentpunten toe tot 64 procent. Daarnaast vertrouwt drieënzestig procent van de Nederlandse respondenten op redactionele inhoud, zoals krantenartikelen. Dit vertrouwen is echter met twee procentpunten gedaald ten opzichte van 2013.

Vertrouwen in betaalde online- en mobiele advertenties is sinds 2013 relatief consistent gebleven. Tweeëndertig procent van de Nederlandse respondenten zegt volledig of enigszins te vertrouwen op online-advertentievideo’s, advertenties die worden weergegeven in zoekresultaten en advertenties op sociale netwerken.

Achtentwintig procent van de Nederlandse respondenten vertrouwt op onlinereclamebanners en mobiele reclame. Iets minder dan een kwart zegt te vertrouwen op mobiele tekstadvertenties.

De meest geloofwaardige vorm van reclame is echter direct afkomstig van mensen die we kennen en vertrouwen. Zevenenzeventig procent van de onlinerespondenten in Nederland vertrouwt op aanbevelingen van vrienden en familie, twee procentpunten lager dan in 2013.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment