Provincie Utrecht: leegstand wordt alleen maar groter door internet

Geen reacties
Tags: , , ,
Posted 14 jul 2015 in nieuws

De provincie Utrecht wil het aantal detailhandelsmeters in de diverse steden en dorpen drastisch terugbrengen. Het economisch functioneren van de retailsector staat onder enorme druk door internet, zo concludeert de provincie in een maandag verschenen rapport.

Hoewel de problematiek minder groot is dan in overige provincies, zullen ook Utrecht de cijfers de komende jaren oplopen als gevolg van technologische ontwikkelingen en veranderend consumentengedrag. Zo schat Q&A Research in dat alleen al door verdere toename van internetaankopen de komende jaren minimaal tien procent van het aantal fysieke verkooppunten verdwijnt. De leefbaarheid en het functioneren van steden en dorpen worden hierdoor ernstig aangetast.

De meest belangrijke ontwikkeling is volgens het rapport (pdf) de afvloeiing van omzet naar het online kanaal. Het omzetaandeel van online in de niet-dagelijkse sector (oftewel: alles buiten de supermarkten en dergelijke om) is al gestegen van 11 naar 16 procent. Deze verschuiving heeft al invloed op het aantal bezoekers van winkelgebieden en de omzet. De verwachting is dat dit zal oplopen naar 25 procent voor de niet-dagelijkse sector.

De gemiddelde leeftijd van de bevolking is een belangrijke verklarende factor voor de mate waarin omzet naar het online kanaal afvloeit. Gemeente Utrecht en gemeente IJsselstein kenmerken zich bijvoorbeeld door een bovengemiddeld aandeel in de leeftijd van 30 tot 45 jaar en die groep bestelt graag online. Utrecht en IJsselstein kunnen dit nog compenseren met een sterke koopkrachttoevloeiing uit andere gemeenten, maar in het lokale beleid dient men rekening te houden met deze ontwikkelingen voor zowel de invulling (sectoren) als de hoeveelheid detailhandelsmeters. In Oudewater, Zeist en Woudenberg wordt de retail het minst geconfronteerd met dergelijke ontwikkelingen door de demografische samenstelling.

Het komende half jaar gaat de provincie in gesprek met gemeenten en marktpartijen om te komen tot afspraken over beleid en acties. Op basis daarvan wordt de rol en inzet van de provincie, gemeenten en marktpartijen op het gebied van detailhandel bepaald.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment